MailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Telefon   503 179 555Telefon   510 049 575

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

schematOpracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, podobnie jak urządzenia przeciwpożarowe, powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą mieć wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być przechowywana w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Operaty przeciwpożarowe

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Dokument składa się z dwóch części: formalno – prawnej, w której można znaleźć m. in. wartości masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania oraz informacjach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym charakterystyka zakładu i procesu.

Wykonujemy operaty przeciwpożarowe dla:

  • składowisk odpadów,
  • przedsiębiorstw i sklepów budowlanych,
  • skupów makulatury,
  • papierni
  • składowisk opon i innych tworzyw sztucznych,
  • fabryk w których znajduje się duża ilość odpadów łatwopalnych,
  • magazynów z materiałami palnymi,
  • innych przedsiębiorstw tego wymagających.

Ocena zagrożenia wybuchem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] “(…) w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się Oceny Zagrożenia Wybuchem (…)”. Z tego rozporządzenia wynika również, że do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

Stworzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem pozwala nie tylko na określenie wymagań dotyczących konkretnego obiektu, ale również skutkuje podniesieniem standardów bezpieczeństwa oraz ochrony pracowników i użytkowników danego budynku.

Opracowanie projektów systemów oddymiania i systemów sygnalizacji pożaru

Podczas pożaru produkty spalania bardzo szybko przedostają się przez klatki schodowe, szyby wentylacyjne, kanały kablowe, windy oraz otwarte drzwi i okna. Dym i gazy powstałe na skutek wysokiej temperatury, powodując zatrucie, okazują się być bardziej niebezpieczne niż sam ogień. Aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu, instaluje się w budynkach systemy oddymiające.

Projekty systemów zawierają opisy instalacji i wybór odpowiednich urządzeń oraz ich rozmieszczenie. Uwzględniają działanie systemu osobno lub we współpracy z innymi systemami zainstalowanymi w obiekcie na podstawie odpowiedniego algorytmu. Typ instalacji musi być ściśle dostosowany do rodzaju obiektu, w którym będzie zamontowany. Projekt musi obejmować wszystkie aktualne przepisy prawne, wskaźniki techniczne i ekonomiczne oraz uwzględniać różne scenariusze pożarowe.

Szkolenia ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe dopasowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników i warunków obiektu. Organizowane przez nas szkolenia prowadzone są przy udziale oficerów PSP. Nasi specjaliści wykazują praktyczne podejście do działań związanych ze zwalczeniem pożarów i przeprowadzaniem ewakuacji. Realizujemy pełen zakres programu zarówno cześć praktyczną jaki teoretyczną.